تماس

تماس مستقیم با ما

مخاطب مناسب برای تمام نیازها

Delmenhorst

ROLAND Logistik GmbH
Mühlenstraße 147
27753 Delmenhorst

Phone: +49 4221 9727-0
Fax: +49 4221 9727-11
info@roland.de

Libya

Roland Logistik Ltd.
Roland Al Daw Company for Transport
Hai Dimashk, Tripoli / Libya

Germany:+49 4221 9727-42
Mobile:+49 172 9747193
Libyen:+218 21 4908015
Mobile:+218 91 372 9649

Mail: houssam.ammar@roland.de

Egypt

Roland Logistik & All In Shipping Egypt
Behind 30 Patris Lomomba St.,
Al – Obour Tower 7th Floor – Office 75 Shalalat

Phone:+203 3924871 /2/3
Phone:+203 3924878 /9
Fax:+203 3923812
Mobile:+49 172 9747193

Mail: houssam.ammar@roland.de

Persia

Roland – Morsel Co. Ltd.
233, Dr. Fatemi Ave.
Tehran/ Iran

Mobile:+49 172 9747193
Mobile:+98 921 7645645
Phone:+98 88950633
Fax:+98 88963560

Mail: houssam.ammar@roland.de

در صورت تمایل با ما تماس بگیرید

ما می‌توانیم شما را متقاعد کنیم و شما دوست دارید با ما تماس بگیرید، شما سوالی یا پیشنهادی دارید؟.شما به سادگی میتوانید به  تیم ما پیام بدهید و فرد مناسب برای درخواست شما با شما تماس خواهد گرفت. مسلماً می‌توانید با تلفن یا ایمیل به ما دسترسی پیدا کنید. اطلاعات تماس ما را می توان در این صفحه یافت. اگر می‌خواهید مستقیما با یکی از افراد ما تماس بگیرید، جزئیات تماس را در صفحه تیم ما پیدا خواهید کرد.