کیفیت

دارای گواهینامه ``DIN ISO 9001: 2008`` - به طور مداوم

فرآیندهای ما - استانداردهای مدیریت بین المللی

کیفیت رایگان نیست – خدمات و فرآیندهای با کیفیت بیعیب و نقص، منجر به رضایت مشتری می شود و از حوادث، خرابی ها و شکایات جلوگیری می کند. کیفیت و ایمنی همیشه ارزان نیست، اما نارضایتی مشتری و سهل انگاری بسیار گرانتر است.

بنابراین، ما تصمیم گرفتیم که در کلیه خدمات و فرآیندهای خود، بالاترین استانداردهای کیفیت را اجرا کنیم.

کیفیت خدمات ما توسط DNV-GL تأیید شده است.

نظرات و ارزیابی هایتان در مورد کیفیت خدمات ارایه شده به ما در بهبود مستمر کمک می کند. لطفا نظرات خود را به آدرس quality@roland.de ارسال فرمایید.

از کمک شما بسیار سپاسگزاریم.

QualitySysCert_ISO9001_col